Warunki uczestnictwa
Trening Uważności 07.03.2017 - 18.04.2017 - warunki uczestnictwa

1. ZASTOSOWANIE KURSU "TRENING UWAŻNOŚCI"

Kurs jest przede wszystkim zaproszeniem do doświadczania i do dzielenia się swoimi wrażeniami z doświadczeń (zawieramy między sobą na pierwszym spotkaniu kontrakt poufności). Materiały wykładowe mają rolę pomocniczą. Prowadzący jest moderatorem i przewodnikiem w procesie. Każdy uczestnik jest zatem odpowiedzialny za własne przeżycia i stan - zajęcia nie wiążą się z udzielaniem wsparcia terapeutycznego. Prowadzący jest dostępny między spotkaniami aby omawiać ewentualne zagadnienia związane z praktykowaniem Mindfulness.

2. ZGŁASZANIE DOLEGLIWOŚCI

Jeśli kiedykolwiek chorowałeś/aś na depresję, schizofrenię, stany psychotyczne czy podobnej wagi, powinieneś przed zgłoszeniem się na kurs sięgnąć po poradę odpowiednio wykwalifikowanego terapeuty i zasygnalizować to w zgłoszeniu  Jeśli przeżywasz szczególnie trudny okres w życiu lub cierpisz na długofalowe dolegliwości zdrowotne - w tym powracające stany depresyjne lub lękowe czy też nieuleczone uzależnienie (lub też dopiero od mniej niż 12 miesięcy uleczone) - napisz o tym w zgłoszeniu. Prowadzący wtedy prowadzi z Tobą indywidualną rozmowę przed ostatecznym przyjęciem na kurs.

3.SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE

Są to zajęcia fakultatywne. Mogą być szczególnie przydatne jeśli praktyka uważności jest dla Ciebie czymś nowym lub masz pytania odnośnie podejścia czy sposobu praktykowania proponowanych w programie Treningu.

Na spotkaniu wprowadzającym można dowiedzieć się więcej o sposobie pracy na kursie i podejściu do praktyki, zadać pytania. Jeśli przynajmniej pięć dni przed pierwszą sesją kursu podejmiesz decyzję o wycofaniu się z bieżącej edycji, zaliczka możesz przynieść na kolejną jego edycję.

4. PRAKTYKA DOMOWA PODCZAS KURSU

Możliwości wykorzystania Mindfulness w życiu zależą od przekształcania niektórych, najczęściej głęboko zakorzenionych nawyków. Dlatego założeniem kursu jest, że dołożysz wszelkich starań, żeby praktykować średnio 20 minut dziennie przez okres jego trwania. Praktyka ta jest w większości oparta na słuchaniu nagrań medytacji prowadzonych; są też inne propozycji praktyki formalnej i nieformalnej, materiały (m.in. dzienniki) do wypełnienia na własny użytek jako przygotowanie na kolejne spotkania kursu.

5. ZGŁASZANIE SIĘ NA KURS, OPŁACANIE ZALICZKI

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przejdziesz do etapu płatności zaliczki - 180 zł, co potwierdza Twoje miejsce na kursie. Zaliczkę możesz opłacać od razu bądź później - do trzech dni od daty zgłoszenia, korzystając z linku przesłanego na podany przez Ciebie adres mailowy. Jeśli potrzebujesz więcej czasu lub chcesz wypróbować kurs zanim do niego przystąpisz możesz opłacać jedynie spotkanie przygotowawcze

Po wypełnieniu zgłoszenia na kurs, Miejsce na kurs zarezerwujesz wpłacając zaliczkę w kwocie 180zł 

6. ZAŚWIADCZENIA ZAKOŃCZENIA KURSU

Jeśli brałeś/aś udział w przynajmniej sześciu z ośmiu zajęć kursu, możesz dostać certyfikat jego ukończenia, składając prośbę na ostatnim spotkaniu, ewentualnie mailem po jego zakończeniu.

7. DZIEŃ UWAŻNOŚCI

Absolwenci kursu mają możliwość pogłębiania praktyki Mindfulness, dołączając do uczestników kursów MBSR w Dniach Uważności - całodniowej praktyce Mindfulness. Takie Dni organizowane są kilka razy do roku, najczęściej ok. 1-1,5 godziny samochodem od Warszawy lub Krakowa. Skorzystanie z tej opcji ma jednak sens jedynie w przypadku utrzymywania regularnej praktyki Mindfuness w międzyczasie. Koszt uczestniczenia w Dniu Uważności wynosi 140 zł plus (jeśli dotyczy) koszty wyżywienia i zakwaterowania na miejscu.