Warunki uczestnictwa
Kurs MBSR - Warszawa 07.05.2017 - 25.06.2017 - warunki uczestnictwa

ZASTOSOWANIE KURSU

Kurs MBSR jest przede wszystkim zaproszeniem do doświadczania i też do dzielenia się swoimi wrażeniami z doświadczeń (zawieramy między sobą na pierwszym spotkaniu kontrakt poufności). Materiały wykładowe mają rolę pomocniczą zaś Prowadzący jest moderatorem i przewodnikiem w procesie . Każdy uczestnik jest zatem odpowiedzialny za własne doświadczenia i stan - zajęcia kursowe nie wiążą się z udzielaniem wsparcia terapeutycznego. Prowadzący jest natomiast dostępny między zajęciami kursowymi aby omawiać ewentualne zagadnienia związane z praktykowaniem Mindfulness.

Jeśli kiedykolwiek chorowałeś/aś na depresję, schizofrenii, stanów psychotycznych czy podobnej wagi, powinienieś przed zgłoszeniem się na kurs sięgnąć po poradę odpowiednio wykwalifikowanego terapeuty. Jeśli przeżywasz szczególnie trudny okres w życiu lub cierpisz na długofalowe dolegliwości zdrowotne - w tym powracające stany depresyjne lub lękowe - powinieneś taką informację zgłosić Prowadzącemu przed odbyciem rozmowy przygotowawczej.

PRAKTYKA DOMOWA PODCZAS KURSU

Możliwości wykorzystania Mindfulness w życiu zależą od przekształcania niektórych, najczęściej głęboko zakorzenionych nawyków. Dlatego założeniem kursu jest, że dołożysz wszelkich starań, żeby praktykować średnio 45 minut dziennie przez cały okres jego trwania. Praktyka ta jest w większości oparta na słuchaniu nagrań medytacji prowadzonych; są też dzienniki czy kwestionariusze do przygotowania na własny użytek, oraz krótkie materiały do czytania.

ZALICZKA, ROZMOWA PRZYGOTOWAWCZA

Miejsce na kurs możesz zarezerwować wpłacając zaliczkę 250 zł. Po dokonaniu płatności umówimy się na rozmowę przygotowawczą. (Dzięki niej można dowiedzieć się więcej o sposobie pracy na kursie i podejściu do praktyki, zadać pytania.) Rozmowa odbywa się osobiście lub przez skype. Jeśli po rozmowie, przynajmniej jeden tydzień przed rozpoczęciem kursu podejmiesz decyzję o wycofaniu się z bieżącej edycji, zaliczka zostanie zwrócona.

OPŁACENIE KURSU, ZJAZDU KOŃCZĄCEGO

Cena kursu wynosi 950 zł, lub w przypadku zgłoszenia się i zapłacenia zaliczki przynajmniej sześć tygodni przed terminem pierwszych zajęć - 850 zł. Dla osób bez stałych dochodów oferujemy zniżkę w wysokości 20%. W przypadku wycofania się z kursu najpóźniej jeden tydzień po pierwszych zajęciach, kwota zapłacona za kurs zostanie zwrócona po potrąceniu zaliczki (250 zł).

Koszt pobytu na zjeździe kończącym kurs (płatny na miejscu gospodarzom) wynosi między 180 a 290 zł, w zależności od miejsca zjazdu i od warunków zakwaterowania.

ODRABIANIE MINIONYCH ZAJĘĆ KURSU

Jeśli nie możesz brać udziału w drugim lub trzecim zjeździe kursu i skontaktujesz się w tej sprawie bezzwłocznie z Prowadzącym, przysługuje ci spotkanie odrabiające (bez dodatkowych opłat). Odbywa się ono koniecznie przed kolejnym spotkaniem kursowym, przez skype: indywidualnie (ok. 30 minut) lub w podgrupie (ok. 60 minut).

Jeśli nie możesz wziąć udziału w zjeździe końcowym swojej edycji kursu i brałeś/aś udział w zajęciach kursowych przez przynajmniej dwa pełne dni, masz możliwość zapisania się za dodatkową opłatę w wysokości 100zł na zjazd innego kursu MBSR Akademii Mindfulness. (Taka opcja ma jednak sens jedynie w przypadku utrzymywania regularnej praktyki Mindfuness w międzyczasie.)

ZAŚWIADCZENIA ZAKOŃCZENIA KURSU

Jeśli brałeś/aś udział w przynajmniej czterech z pięciu dni zajęć kursowych, możesz zgłosić mailem (na adres: info@akademiamindfulness.pl, nie później niż jeden tydzień przed końcem kursu) prośbę o certyfikat. Otrzymasz wtedy na ostatnim spotkaniu zaświadczenie o zakończeniu kursu (bez dodatkowych opłat). Istnieje też możliwość wystawiania zaświadczenia (lub jego duplikatu) po zakończeniu kursu; koszt wynosi wtedy 25 zł.