Regulamin wpłat
Akademia Mindfulness - Nauczyciele 06.02.2018 - 10.04.2018 - regulamin wpłat

Zgłaszając uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Akademię Mindfulness Sp. z o.o. („Akademia”) i/lub płacąc za nie zgadzasz się na niniejsze Regulaminy Prywatności i Płatności.

REGULAMIN PRYWATNOŚCI

Podane przez Ciebie dane osobowe („Twoje Dane”) zostaną zachowane na odpowiednio zabezpieczonym serwerze. Administratorem Twoich Danych jest Akademia Mindfulness Sp. z o.o. Zapewniamy dyskrecję. Nie zostaną one bez Twojej wyraźnej zgody udostępnione osobom trzecim, oprócz nauczycieli prowadzących zajęcia na które się zapiszesz. Przekazując Twoje Dane Akademii potwierdzasz, że są one zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Możesz mieć do nich wgląd i jeśli wyrazisz taką wolę,  naniesiemy zgłoszone przez Ciebie poprawki.

Na podany przez Ciebie adres e-mail chcielibyśmy od czasu do czasu przesyłać materiały o Mindfulness oraz informacje związane z przyszłymi zajęciami Akademii lub nauczycielami z nią związanymi. W każdej chwili możesz na stałe zrezygnować z otrzymywania wiadomości tego typu.

POLITYKA PŁATNOŚCI

Płacąc za uczestnictwo w zajęciach Akademii masz prawo do zwrotu zapłaconej kwoty (lub alternatywnie do przeniesienia jej na kolejną edycję) jedynie w przypadku odwołania ich przez Akademię lub jeśli:

1.   płatność stanowiła zaliczkę za kurs z którego jednak się wycofujesz, oraz

2.   decyzja o wycofaniu z danego kursu zostanie przekazana mailem na główny adres Akademii w ciągu 48 godzin od terminu spotkania przygotowawczego.

W przypadku spotkań pojedynczych, kwotę zapłaconą możesz przenieść na rzecz udziału w tym samych spotkaniu innej osoby, wymienionej przez Ciebie i przejmującej Twoje miejsce na tych samych warunkach, przesyłając przed rozpoczęciem spotkania zawiadomienie na numer kontaktowy podany w mailu potwierdzającym Twoje uczestnictwo.