Warunki uczestnictwa
Szkolenie Nauczycielskie Akademia Mindfulness dla Młodzieży (AMdM) cz.1 13.03.2020 - 15.03.2020 - warunki uczestnictwa

1.ZASTOSOWANIE SZKOLENIA NAUCZYCIELSKIEGO AKADEMIA MINDFULNESS DLA MŁODZIEŻY (AMdM) Cz.1 - Odkrywanie Praktyki Uważności ("Szkolenie") 

Szkolenie ma na celu wyposażenie osób z ugruntowaną praktyką uważności oraz z doświadczeniem w pracy z młodzieżą, w narzędzia do nauczania Mindfulness uczniów w wieku 11-15 lat.

2. KWALIFIKACJE WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

Do Szkolenia przyjęte mogą być osoby, które:

3.  UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat, który upoważnia do prowadzenia serii sześciu lekcji dla młodzieży, stanowiącej pierwszą część  programu Akademia Mindfulness dla Młodzieży. Jednocześnie upoważnia Cię (po zdobywaniu praktyki z prowadzenia tej części) do wzięcia udziału w szkoleniu drugiej części programu: "Rozwijanie Praktyki Uważności". 

Nie zdobywasz prawa do szkolenia innych osób w prowadzeniu zajęć Mindfulness ani do udostępnienia innym osobom materiałów programu AMdM, w tym konspektów lekcji i prezentacji audiowizualnych. 

Prawo do używania nazwy "Akademia Mindfulness dla Młodzieży" w odniesieniu do zajęć przez Ciebie prowadzonych na podstawie materiałów programu AMdM uwarunkowane jest od:

  1. utrzymywania własnej formalnej, codziennej praktyki Mindfulness, w tym poprzez własne uczestnictwo w odosobnieniach Mindfulness;
  2. zachowania charakteru programu edukacji, również pod względem kontekstu jego prowadzenia (czy na terenie szkoły, w domu kultury, na wyjeździe młodzieży i tp.)
  3. prowadzenia zajęć dla uczniów, do nauczania których posiadasz odpowiednie kwalifikacje i ewentualnie wymagane upoważnienia, chyba, że prowadzenie nastąpi za zgodą i w obecności osoby odpowiednio wykwalifikowanej i upoważnionej.