Regulamin wpłat
Akademia Mindfulnesss - Nauczyciele 20.04.2018 - 08.06.2018 - regulamin wpłat

Zgłaszając swoje uczestnictwo w zajęciach oferowanych na stronie www.akademiamindfulness.pl zarządzanej przez Akademię Mindfulness Sp. z o.o. („Akademia”) i/lub dokonując opłatę za takie zajęcia zgadzasz się na niniejsze Regulaminy Prywatności i Płatności.

REGULAMIN PRYWATNOŚCI

Podane przez Ciebie Akademii dane osobiste („Twoje Dane”) zostaną zachowane w poufności na odpowiednio zabezpieczonym serwerze. Administratorem Twoich Danych jest Akademia Mindfulness Sp. z o.o. Nie zostaną one bez Twojej wyraźnej zgody udostępnione osobom trzecim oprócz nauczycielom prowadzącym zajęcia na które się zapiszesz. Przekazując Swoje Dane Akademii potwierdzasz, że są one zgodne ze stanem faktycznym. Na żądanie będą udostępnione Ci do wglądu i naniesione zostaną ewentualne zgłoszone przez Ciebie poprawki.

Na podany przez Ciebie adres e-mail możemy od czasu do czasu przesłać (z możliwością stałego rezygnowania z otrzymywania takich komunikatów) materiały o Mindfulness i też informacje związane z przyszłymi zajęciami Akademii lub nauczycielami z nią związanymi.

POLITYKA PŁATNOŚCI

Płacąc za uczestnictwo w zajęciach Akademii masz prawo do zwrotu kwoty zapłaconej (lub alternatywnie do przeniesienia swojego uczestnictwa na kolejną edycję takich zajęć) jedynie w przypadku odwołania przez Akademię tych zajęć lub jeśli:

1.płatność stanowiła zaliczkę za kurs z którego potencjalny uczestnik jednak się wycofuje, oraz

2.decyzja o wycofanie z danego kursu zostanie przekazana mailem na główny adres Akademii w ciągu 48 godzin od terminu spotkania przygotowawczego.

W pozostałych przypadkach kwotę zapłaconą możesz przenieść na rzecz udziału w tych samych zajęciach osoby zastępczej, mianowanej przez Ciebie i przyjmującej na Twoje miejsce standardowe na te zajęcia warunki uczestnictwa.