FAQ – najczęściej zadawane pytania
Czy praktyka uważności jest dla każdego?

Na pewno tak!

Dzięki regularnej i konsekwentnej praktyce każda osoba ma możliwość rozwinięcia umiejętności uważności i życia w pędzącym świecie bardziej w zgodzie ze swoją naturą.

Czy jest sens, żebym uczestniczył/a w kursie MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), jeśli nie jestem szczególnie zestresowany/a?

Zmniejszenie tendencji do reaktywnego stresowania się jest tylko jedną z szeregu zmian zachodzących u osób systematycznie praktykujących uważność. Mindfulness można pojmować jako drogę do wewnętrznej wolności – ster w życiu, pochodzący przede wszystkim z własnej, prawdziwej natury i w coraz mniejszym stopniu zależny od wpojonych, nabytych, nawykowych schematów. 

Co więcej – przyjmowanie do świadomości swoich bieżących doświadczeń prowadzi do wglądów wzmacniających poczucie człowieczeństwa. Uczymy się nawiązywać życzliwe relacje z samym sobą oraz innymi osobami. Widzimy rzeczy rzetelniej, potrafimy w okolicznościach nawet trudnych czy wymagających reagować mniej automatycznie czy „na ślepo”, a za to bardziej zgodnie z naszymi rzeczywistymi wartościami. Poprzez to wszystko poprawiamy odporność i zdolność organizmu do samoregeneracji. Jeśli więc Mindfulness i kurs MBSR wydają Ci się bliskie, śmiało za tym podążaj.

Jaka jest różnica między kursami MBSR, MBCT i Trening Uważności?

Pierwszą, klasyczną formą kursu mindfulness jest MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), który powstał jeszcze w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych, na bazie curriculum stworzonego przez Jona Kabat-Zinna. Reperezentuje podejście zorientowane na ogólny samorozwój. Składa się z 27 godzin zajęć odbywających się w grupie z prowadzącym - w zależności od danej edycji zajęcia są rozłożone na 3, 4 bądź 8 spotakań - a także całodziennej wspólnej praktyki, tzw. dnia uważności. Ważnym elementem jest ok 45 minut codziennej praktyki własnej - na podstawie nagrań dostarczanych w ramach kursu. Na bazie tej formuły programu przeprowadzono wiele badań naukowych na całym świecie sugerujących skuteczność praktyki mindfulness w różnych obszarach życia oraz jego pozytywny wpływ na zdrowie. W czasie kursu uczymy się intencjonalnego kierowania uwagi na ciało, myśli i rozpoznawanie emocji, kultywując otwarte i życzliwe podejście do tego, co dzieje się w teraźniejszości.

Badacze Uniwersytetu w Oxfordzie oraz Uniwersytetu w Toronto specjalizujący się w terapii poznawczo-behawioralnej dostosowali klasyczny program kursu MBSR, aby był dostępny dla osób po wcześniejszym przebyciu epizodów depresji. Kurs w tej formie nazywa się MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy). Na bazie swoich badań udowodnili przydatność programu MBCT w prewencji nawrotów depresji. Kurs sam w sobie nie jest terapią, ale zawiera w sobie elementy inspirowane terapią poznawczą i podobnie jak ona zwraca uwagę na rolę świadomości w naszym postrzeganiu i interpretacji rzeczywistości. Składa się z 22 godzin zajęć: ośmiu dwugodzinnych spotkań, jednej całodziennej praktyki oraz podobnie jak w przypadku kursu MBSR 45-minut codziennej praktyki własnej. Więcej o nim przeczytasz w dziale Mindfulness Terapeutyczny. 

Trening Uważności powstał na Uniwerystecie Oksfordzkim. Stanowi esencję programu MBSR i MBCT. Spotkania w ramach programu, jak i praktyka domowa są krótsze. Według Oxfordu badania potwierdzają skuteczność medytacji także w tej zmodyfikowanej formie kursu, co jako Akademia obserwujemy w praktyce, coraz częściej ucząc Mindfulness poprzez ten program. Jego twórcy liczą, iż ze względu na swoją bardziej przystępną formułę, może trafić do szerszego grona odbiorców i zapoznać ich z uważnością - z powodzeniem prowadzony był m.in. w brytyjskim parlamencie. Kurs składa się ze spotkania wprowadzającego, ośmiu 75-minutowych zajęć oraz praktyki własnej  (10 godzin zajęć dydaktycznych). Jest to program zorientowany na ogólny samorozwój.

Czy w Akademii można uczyć się Mindfulness indywidualnie, czy pracujecie tylko w grupach?

Praca w grupie jest istotnym elementem naszych treningów. Grupa daje wsparcie w procesie nauki Mindfulness. Uczestnicy dzielą się wrażeniami i doświadczeniami z praktyki, wzajemnie inspirują. W szczególnych przypadkach, takich jak niedopasowanie terminów czy trudności funkcjonowania w grupie możliwy jest jednak indywidualny kurs MBSR. Składa się wtedy z ośmiu, z góry umówionych i najlepiej cotygodniowych, 90 - minutowych spotkań. Kosztuje 2000 zł plus koszt odpowiedniej sali.Mindfulness a Chrześcijaństwo i inne religie. Czy można praktykować uważność niezależnie od światopoglądu?

Możliwość bycia w stanie uważności, czyli świadomości samego/ej siebie, świata i wszystkiego, co nas ze światem łączy tkwi w samej naturze człowieka. Doświadczanie tego zostało opisane przez mistyków żyjących w różnych epokach i w każdej światowej tradycji duchowej: chrześcijaństwie, hinduizmie, buddyzmie, judaizmie, czy islamie. Jeden ze znanych na Zachodzie nauczycieli Mindfulness, Thich Nhat Hanh przyjmuje, że to, czego uczy, ma związek z duchowością, natomiast nie jest powiązane z żadnym systemem wiary czy dogmatem. Naukę Mindfulness charakteryzuje jako „filologię wszelkich religii”.

Przełomowy wgląd dr Jona Kabat-Zinna, naukowca Uniwersytetu w Massachusetts, opierał się o to, że już w wieku studenckim (ok. 40 lat temu) wyodrębnił praktykę uważności z buddyjskiej medytacji zen, dostrzegając jej światopoglądowo neutralny charakter. Szybko, bo już w 1979 roku pozwoliło mu to stworzyć w Szkole Medycznej Uniwersytetu w Massachusetts ośmiotygodniowy program Mindfulness-Based Stress Reduction ("redukcji stresu opartu na uważności"). To jest pierwszy, systematyczny i uniwersalny kurs Mindfulness, który pozostał do dziś wiodącym na świecie programem nauki uważności i pierwowzorem licznych programów Mindfulness specjalistycznego zastosowania.


Kim jesteśmy? Co oferujemy? Warto czytać... Co pokazują badania naukowe? Jak wygląda proces uczenia się Mindfulness? Kontakt