TRENING UWAŻNOŚCI
Szczegóły organizacyjne i zapisy na końcu tej strony.

Trening Uważności jest dla każdego, kto jest ciekawy czym jest Mindfulness i jak korzystać z niego w życiu codziennym. W trakcie prawie dwóch miesięcy zbadamy tydzień po tygodniu kluczowe różnice pomiędzy "napędzanym działaniem"  a niewymuszanym "trybem bycia". Dając odprężyć się umysłowi jak i ciału, znajdziemy się w bliższym kontakcie ze swoją intuicją. W miarę regularnego praktykowania Mindfulness będziemy działać bardziej autentycznie i adekwatnie do danej sytuacji - nawet trudnej, 
czy kryzysowej.

"Wydaje mi się, że już teraz jestem bardziej odporna na sytuacje stresowe. One cały czas są i mają na mnie wpływ, ale odczuwam większy dystans do nich: świadomość oddechu, zmiana nawyków, jak dla mnie - super doświadczenie. Staram się w różnych sytuacjach zachowywać w inny niż zwykle sposób i mam wrażenie, że otwiera mnie to na nowe sytuacje, doznania i jakby dodaje mi odwagi. Nie boję się nowego, a wręcz mam ochotę doświadczać, eksplorować". 

~Absolwentka kursu Trening Uważności, kwiecień 2018 r.

Trening Uważności stworzył (pod tutułem "Finding Peace in a Frantic World") profesor psychologii uniwersytetu oksfordzkiego Mark Williams. Skorzystał ze wzoru klasycznego "ośmiotygodniowego" programu Mindfulness (MBSR Jona Kabat-Zinna). Jednocześnie umożliwił znaczne względem MBSR skracanie długości spotkań kursowych do 90 minut, jak i codziennej praktyki domowej (do 15-30 minut). Mark Williams wraz z Danny Penman napisali bestseller "Mindfulness. Trening Uważności", który uzupełnia naukę przekazywaną na kursie.  

Uwaga: Chciał(a)byś uczyć Młodzież Mindfulness? 
Odbywając ten trening możesz wejść na ścieżkę nauczycielską i wziąć udział
w Szkoleniu nauczycielskim dla dzieci i młodzieży, którego edycje prowadzimy przynajmniej dwa razy w roku. Otrzymasz wtedy na nie 150 zł zniżki. 
Jeśli chciał(a)byś uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z nami: info@akademiamindfulness.pl,  numer telefonu: +(48) 518-764-918

Program - krok po kroku
Temat
Opis
Wprowadzenie - Czym jest Mindfulness?

 • Zapoznajemy się z istotą Mindfulness – uważności.
 • Eksplorujemy wpływ uważności na swoje życie.
1. Redukowanie „automatycznego pilota”

 • Doświadczamy pierwszych eksperymentów ze świadomym odczuwaniem.
 •  Rozszerzamy uważność na swoje schematy myślenia i działania.
2. Kontaktowanie się z ciałem

 • Ćwiczymy utrzymywanie uwagi przy ciele jako sposób zachowywania kontaktu z chwilą obecną.
 • Rozwijamy praktykowanie uważności przy czynnościach z życia codziennego.
3. Wprowadzanie uważności w życie codzienne
 • Ćwiczymy uważną świadomość ruchu ciała.
 • Przestrzeń na oddech jako sposób wychodzenia z trybu automatycznego pilota.
4. Rozpoznawanie nawyków umysłu

 • Uświadamiamy sobie swoje schematy interpretowania rzeczywistości i ich następstwa.
5. Zwracanie się
ku trudnościom
 • Eksperymentujemy z odpowiadaniem na trudne emocje stopniowym kierowaniem uwagi do ich objawów cielesnych.
6. Praktykowanie życzliwości
 • Kultywujemy przyjazną wobec siebie postawę jako wzmacnianie tendencji do przebywania w teraźniejszości.
7. Wdrażanie w życie tego, co nas odżywia.
 • Korzystamy z uważności swojego bieżącego stanu jako pobudki do codziennego dbania o siebie.
8. Zakończenie – czy początek?
„Prawdziwym ostatnim tygodniem jest reszta naszego życia” – Jon Kabat-Zinn
 • Podsumowujemy doświadczenia i naukę z kursu.
 • Wyciągamy i utrwalamy wnioski, które będą służyć dalszemu czerpaniu korzyści z podejścia uważności.


Szczegóły organizacyjne

Treningi Uważności poprowadzi Maja Pelc
Program - 13 godzin spotkań dydaktyczno-praktycznych - proponujemy w formie pięciu spotkań online (na zoomie). 

Terminy spotkań (online):

25.04,  g.17:30-19:30 - wprowadzenie i 1. spotkanie kursowe

09.05, 23.05, 06.06  g.17:30-20:30 - kolejne spotkania kursowe

 20.06  g.17:30-19:30  - ostatnie spotkanie kursowe i zakończenie

Liczba uczestników: maksimum 12. Jeśli masz dalsze pytania, skontaktuj się z nami. Zalecamy również zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa.


Koszt

Cena kursu to 950 zł -  (obejmuje również książkę Mindfulness. Trening Uważności).

Miejsce można zarezerwować wybierając poniższe pole „Zapisz się”. Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza, a następnie o wpłacenie zadatku w wysokości 250 zł.

Uwaga: Przed wpłatą prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Wpłat.


TRENING UWAŻNOŚCI
8-tygodniowy kurs Marka Williamsa - KURS ONLINE
Prowadzi Maja Pelc
25 kwi. 2023
09 maj. 2023
23 maj. 2023
06 cze. 2023
20 cze. 2023

Wprowadzenie, 1. spotkanie kursowe - ONLINE

g. 17:30 - 19:30

kolejne spotkania kursowe 

ONLINE

g. 17:30 - 20:30

ostatnie spotkanie kursowe i zakończenie

ONLINE

g. 17:30 - 19:30

FAQ – najczęściej zadawane pytania Opinie uczestników kursów Kontakt