FAQ – najczęściej zadawane pytania
Czy kurs MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) jest terapią?

Kurs nosi nazwę “terapii poznawczej opartej na uważności” i o ile wykorzystuje elementy terapii behawioralnej, warto zaznaczyć, że z punktu widzenia procesu kursowego, nie stanowi grupowej psychoterapii. Polega na rozwinięciu umiejętności skutecznego radzenia sobie z trudnymi emocjami, myślami czy zdarzeniami z perspektywy uważności, która to pozwala stać się wsparciem dla samego siebie. Jednocześnie skłania uczestnika do obrania stosunku terapeutycznego wobec zagadnienia psychicznego, z którym podczas kursu pracuje. (Można zauważyć, że uczestnik opracowuje takie podejście do siebie i otaczającej rzeczywistości - bycia “obok siebie” w kluczowych momentach – jakby był własnym, zawsze dostępnym terapeutą.)

Jeśli posiadasz historię leczenia się z powodu zaburzeń psychicznych, właśnie przechodzisz epizod depresyjny, ostre stany lękowe czy innego rodzaju zaburzenia, wskazana jest konsultacja z odpowiednio wykwalifikowanym lekarzem i zaznaczenie tego faktu przy ewentualnym Twoim zgłoszeniu na kurs. Wtedy zostaniesz zaproszony/a do konsultacji z nauczycielem przed kursem.

Jaka jest różnica pomiędzy kursem MBCT a MBSR i Trening Uważności?

Kurs MBCT to droga dla każdego, zdecydowanego na pracę nad sobą - z góry określisz zagadnienie psychiczne, nad którym chciał/abyś pracować, biorąc udział w procesie kursowym. Badacze Uniwersytetu w Oxfordzie oraz Uniwersytetu w Toronto specjalizujący się w terapii poznawczo-behawioralnej dostosowali klasyczny program kursu MBSR, aby był dostępny dla osób po wcześniejszym przebyciu epizodów depresji - tak powstał kurs MBCT. Na bazie swoich badań udowodnili przydatność programu MBCT w prewencji nawrotów depresji. Kurs sam w sobie nie jest terapią, ale zawiera w sobie elementy inspirowane terapią poznawczą i podobnie jak ona zwraca uwagę na rolę świadomości w naszym postrzeganiu i interpretacji rzeczywistości. Składa się z 22 godzin zajęć, zwykle odbywających się na 8 spotkaniach trwających 2 godziny oraz jednej całodziennej praktyki, a także 45 minut codziennej praktyki domowej na podstawie nagrań dostarczanych w ramach kursu.

Zapobieganie nawrotom zaburzeń psychicznych jest tylko jedną z wachlarza zmian zachodzących u osób systematycznie praktykujących uważność. Mindfulness można pojmować jako drogę do wewnętrznej wolności – ster w życiu, pochodzący przede wszystkim z własnej, prawdziwej natury i w coraz mniejszym stopniu zależny od wpojonych, nabytych, nawykowych schematów. Dlatego jeśli czujesz, że podejście MBCT jest Ci bliskie, śmiało za tym podążaj.

Pierwszą, klasyczną formą kursu mindfulness jest MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), który powstał jeszcze w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych, na bazie curriculum stworzonego przez Jona Kabat-Zinna. Reperezentuje podejście zorientowane na ogólny samorozwój. Składa się z 27 godzin zajęć odbywających się w grupie z prowadzącym - w zależności od danej edycji zajęcia są rozłożone na 3, 4 bądź 8 spotakań - a także całodziennej wspólnej praktyki, tzw. dnia uważności. Ważnym elementem jest ok 45 minut codziennej praktyki własnej - na podstawie nagrań dostarczanych w ramach kursu. Na bazie tej formuły programu przeprowadzono wiele badań naukowych na całym świecie sugerujących skuteczność praktyki mindfulness w różnych obszarach życia oraz jego pozytywny wpływ na zdrowie. W czasie kursu uczymy się intencjonalnego kierowania uwagi na ciało, myśli i rozpoznawanie emocji, kultywując otwarte i życzliwe podejście do tego, co dzieje się w teraźniejszości. Przeczytasz o nim więcej w dziale Rozwój Osobisty.

Trening Uważności powstał na Uniwersytecie Oksfordzkim. Stanowi esencję programu MBSR i MBCT. Spotkania w ramach programu, jak i praktyka domowa są krótsze. Według Oxfordu badania potwierdzają skuteczność medytacji także w tej zmodyfikowanej formie kursu, co jako Akademia obserwujemy w praktyce, coraz częściej ucząc Mindfulness poprzez ten program. Jego twórcy liczą, iż ze względu na swoją bardziej przystępną formułę, może trafić do szerszego grona odbiorców i zapoznać ich z uważnością - z powodzeniem prowadzony był m.in. w brytyjskim parlamencie. Kurs składa się ze spotkania wprowadzającego, ośmiu 75-minutowych zajęć oraz praktyki własnej  (10 godzin zajęć dydaktycznych). Jest to program zorientowany na ogólny samorozwój - po szczegółowe informacje zapraszamy do działu Rozwój Osobisty.

Czy w Akademii można uczyć się Mindfulness indywidualnie, czy pracujecie tylko w grupach?

Praca w grupie jest istotnym elementem naszych treningów. Grupa daje wsparcie w procesie nauki Mindfulness. Uczestnicy dzielą się wrażeniami i doświadczeniami z praktyki, wzajemnie inspirują. W szczególnych przypadkach, takich jak niedopasowanie terminów czy trudności funkcjonowania w grupie możliwy jest jednak indywidualny kurs MBSR. Składa się wtedy z ośmiu, z góry umówionych i najlepiej cotygodniowych, 90 - minutowych spotkań. Kosztuje 2000 zł plus koszt odpowiedniej sali.Mindfulness a Chrześcijaństwo i inne religie. Czy można praktykować uważność niezależnie od światopoglądu?

Możliwość bycia w stanie uważności, czyli świadomości samego/ej siebie, świata i wszystkiego, co nas ze światem łączy tkwi w samej naturze człowieka. Doświadczanie tego zostało opisane przez mistyków żyjących w różnych epokach i w każdej światowej tradycji duchowej: chrześcijaństwie, hinduizmie, buddyzmie, judaizmie, czy islamie. Jeden ze znanych na Zachodzie nauczycieli Mindfulness, Thich Nhat Hanh przyjmuje, że to, czego uczy, ma związek z duchowością, natomiast nie jest powiązane z żadnym systemem wiary czy dogmatem. Naukę Mindfulness charakteryzuje jako „filologię wszelkich religii”.

Przełomowy wgląd dr Jona Kabat-Zinna, naukowca Uniwersytetu w Massachusetts, opierał się o to, że już w wieku studenckim (ok. 40 lat temu) wyodrębnił praktykę uważności z buddyjskiej medytacji zen, dostrzegając jej światopoglądowo neutralny charakter. Szybko, bo już w 1979 roku pozwoliło mu to stworzyć w Szkole Medycznej Uniwersytetu w Massachusetts ośmiotygodniowy program Mindfulness-Based Stress Reduction ("redukcji stresu opartu na uważności"). To jest pierwszy, systematyczny i uniwersalny kurs Mindfulness, który pozostał do dziś wiodącym na świecie programem nauki uważności i pierwowzorem licznych programów Mindfulness specjalistycznego zastosowania.


Kim jesteśmy? Co oferujemy? Warto czytać... Co pokazują badania naukowe? Co robimy na kursie MBCT? Kontakt