Rada naukowa

Rada Naukowa Akademii Mindfulness stanowi nasze źródło wiedzy i przewodnik w nauczaniu Mindfulness. Jej członkowie posiadają bogate doświadczenie zarówno w nauczaniu, jak i medytacji, wywodząc się z różnych tradycji. 

Współpracujemy i wciąż zapraszamy do współpracy wielu ekspertów w tej dziedzinie, by dzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Tony Bates

Dr Tony Bates jest psychologiem klinicznym i założycielem Headstrong - Narodowego Centrum Zdrowia Psychicznego Młodzieży w Irlandii (działającego od 2007 roku). Ukończył szkolenie Mindfuleness w 2001 roku i prowadził szkolenia MBCT dla pacjentów i personelu w Trinity College w Dublinie, na oddziale psychiatrycznym szpitala St James, gdzie był dyrektorem psychologii do 2006 roku. 


Jego niedawno wydana książka „Coming through Depression: A Mindful Approach to Recovery” stała się bestsellerem. W 2013 publikował cotygodniowe feletony w „Irish Times” pod tytułem „A Year of Living Mindfully” (dosłownie: Rok uważnego życia).


Maja Lis-Turlejska

Prof. dr hab. Maja Lis-Turlejska jest profesorem psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pod jej redakcją wydano takie publikacje naukowe, jak "New approaches in psychotherapy" (1979), "New phenomena in psychotherapy" (1991). Jest też autorką "Traumatic stress: Theories and research" (1998), "Traumatic stress: Prevalence, consequences and therapy" (2002), "Traumatic events and their psychological consequences" (2005).
W latach 2007-2013 była członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Obecnie jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. 


W swojej pracy zajmuje się wpływem traumatycznych przeżyć w czasie II Wojny Światowej oraz epidemiologią stresu traumatycznego populacji. Interesuje ją także różnorodność wpływu przeżytej traumy na zdrowie psychiczne. 


Jej prace były publikowane w takich czasopismach jak: “Journal of Traumatic Stress”, “Addictive Behaviors”, “American Journal of Orthopsychiatry”. 


Od przeszło 20 lat praktykuje Mindfulness i inne formy medytacji.


Stanisław Radoń

Psychoterapeuta, psycholog religii i teolog duchowości (UPJP2, KUL). 


Odbył praktykę psychologiczną w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum (UJ). Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień psychologii religii: twórczość i dojrzałość (religijność osób twórczych, dojrzałość religijna, duchowość, pedagogika dialogu), medytacja (uważność, metody pomiaru, obszary zastosowań, skuteczność interwencji opartych o uważność) i doświadczenia mistyczne na podstawie neuropsychologicznych badań w świetle teorii sieci i grafów. 


Autor książek Religijność potencjalnych artystów w kontekście preferowanych wartości (1999), Przeżycia religijne młodzieży uzdolnionej artystycznie (2006), Czy medytacja naprawdę działa? (2017) oraz około 100 recenzowanych publikacji, w tym ponad 50 publikacji na temat uważności. Jest ponadto autorem wielu polskich adaptacji różnych narzędzi do pomiaru zaawansowania w uważności (Freiburg Mindfulness Inventory, Mindful Attention Awareness Scale, Five Facet Mindfulness Questionnaire, Rumination-Reflection Questionnaire, MINDSENS) oraz doświadczeń mistycznych (Mystical Experience).


Etyka Nauczyciele Zespół akademii Partnerzy i współpracownicy