FAQ – najczęściej zadawane pytania
1. Co to jest, Akademia Mindfulness dla Młodzieży?

AMdM to nowoczesne curriculum 6 multimedialnych lekcji przeznaczonych dla uczniów w wieku 11–15 lat. Każda kolejna lekcja służy do kształtowania zmysłu świadomości – wobec oddechu, ciała, uwagi, uczuć, myślenia – łącząc ciekawą narrację z ćwiczeniami praktycznymi. Mimo wyraźnego zorientowania na podejście naukowe, AMdM nie kładzie nacisku na standardowe przekazywanie wiedzy, służy raczej do rozwijania w uczniach ciekawości i stymulowania ich chęci do eksperymentowania.

2. Do kogo jest AMdM adresowany?

Program AMdM dedykujemy młodzieży szkolnej w wieku 11-15 lat, czyli tym, którzy są właśnie w trakcie przejścia między stadiami rozwoju psychicznego. Wtedy ich zdolność do odczuwania więzi, empatii i obowiązku odwzajemnionego ulega przyspieszonemu rozwojowi. Jest to związane z pojawianiem się umiejętności koordynowania różnych punktów widzenia wewnątrz siebie – interpersonalność jest bowiem cechą definiującą kolejne stadium, które nadchodzi.

3. Co było inspiracją do tworzeniu programu?

Pierwszą inspiracją był brytyjski program “dot-B” (Mindfulness in Schools Project). W roku 2017 Michael Sanderson rozpoczął współpracę z dwoma innymi nauczycielami tego programu. Zostały utrzymane pewne aspekty brytyjskiego programu – pozwalając na sprawny, usystematyzowany przekaz mindfulness, z wyraźną, oswajalną pedagogiką. Natomiast na miejscu tradycyjnej konwencji uczenia przekazem wiedzy, program AMdM opiera się na stymulowanie chęci odkrywania, ukazując uczniom podejście mindfulness z różnych stron.

4. Jak wyglądają pedagogiczne założenia AMdM?

Każda lekcja opiera się na historyjce, w której bohater mierzy się z zagadnieniem, jednocześnie eksponując elementy podejścia uważnościowego. Najpierw je rozpoznajemy a potem badamy we własnym zakresie – to mini de facto ćwiczenia mindfulness, wraz z omawianiem doświadczeń po nich. Przy okazji pojawiają się informacje naukowe o współdziałaniu ciała i umysłu. Główne ćwiczenie mindfulness każdej lekcji, uczniowie dostaną też w formie kilkuminutowego mp3 do wypróbowania we własnym zakresie. Samo pojęcie uważności i jej role w utrzymywaniu higieny umysłowej, traktowane są jako domknięcie serii doświadczeń mindfulness, do których zachęca pierwszych pięć lekcji.

5. Czy program można prowadzić poza szkołą?

Jak najbardziej – AMdM został stworzony z myślą o sytuacjach, gdzie uczenie się jest na pierwszym planie (np. zajęcia w domach kultury). Ważne jest jednak, jeśli lekcje będą prowadzone w odstępie mniejszym niż tygodniowy, żeby uczniowie mieli między lekcjami czas i warunki do przyswojenia sobie przyswoić ich treści.

6. Jak po zakończeniu sześciu lekcji AMdM możemy przedłużyć naukę uważności?

Dla ucznia, powtarzanie programu po jakimś czasie będzie w miarę jego rozwoju doświadczeniem świeżym. A dla nieco starszych uczniów, nauczyciel może przygotować regularne spotkania praktyki – z tematami wynikającymi z zainteresowań, które grupa sama zgłosiła.

7. Czy Akademia Mindfulness stworzy również programy dla innych grup wiekowych?

Stan wiedzy o mechanizmach neurologicznych uczenia się uważności przez dzieci, choć wciąż słaby wskazuje na to, że największy potencjał tkwi w przedziale wiekowym 11-15 lat. Dlatego w Akademii skupiamy się na dalszym rozwoju programu AMdM, przeszkoleniu nauczycieli w jego prowadzeniu, dalszym przebadaniu jego efektów oraz na rozsiewaniu świadomości o nim.


Kim jesteśmy? Co oferujemy? Warto czytać... Co pokazują badania naukowe? Zostań pionierem nauczania mindfulness dla młodzieży! Kontakt