Co pokazują badania naukowe?

Istotne w kontekście edukacji badania naukowe nad uważnością dowodzą, że dzięki regularnemu treningowi Mindfulness:

Zwiększa się nasza zdolność koncentracji

Rozwijamy umiejętność empatii

Czujemy większą kontrolę nad naszym codziennym życiem - i również lepiej śpimy

Wzmacnia się system odpornościowy i zdolność organizmu do samoregeneracji

Zdobywamy odporność na depresję

Poniżej znajdują się przetłumaczone przez nas na język polski opisy wybranych badań nad wpływem praktyki Mindfulness na człowieka, ważne dla osób związanych z edukacją. Zachęcamy do lektury. 

Link do pełnej bazy badań znajduje się poniżej.

Polski podręcznik o naukowym rozumieniu medytacji - Czy medytacja naprawdę działa?
28.11.2017 Czy medytacja naprawdę działa? Stanisław Radoń ABSTRAKT

Jeśli chciałbyś/chciałabyś dotrzeć do większej ilości najnowszej wiedzy, badań i opracowań naukowych o Mindfulness zapraszamy do książki pt.: „Czy medytacja naprawdę działa?”, Szczegóły tutaj:

Autorem jest ksiądz doktor Stanisław Radoń, stały współpracownik Akademii Mindfulness. Doktor jest praktykiem i badaczem medytacji, teologiem oraz psychoterapeutą, wykorzystującym Mindfulness w niesieniu pomocy swoim pacjentom.

Doktor Radoń „panuje nad ogromnym rozmiarem badań nad uważnością (od religioznawstwa poprzez neuropsychologię po kognitywistykę), przeprowadza w swoim podręcznikowym i wielostronicowym dziele syntezę wiedzy na temat stanu badań nad tym problemem i opatruje je krytyką zawodową.” – podzielił się w recenzji prof. dr hab. Zbigniew Pasek.

Książka jest przeznaczona nie tylko dla naukowców, dlatego serdecznie zachęcamy do zapoznania się każdego, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę o Mindfulness.

W zależności od rodzaju medytacji różne regiony mózgu ulegają zmianom
04.10.2017 Science Advances Sofie L. Valk, Boris C. Bernhardt, Fynn-Mathis Trautwein ABSTRAKT

Co badano?

W badaniu z października tego roku (2017) naukowcy z Instytutu Maxa Plancka badali trzy różne rodzaje medytacji:

Obecność’ – ćwiczenie przywracanie uwagi do zamierzonego miejsca, za każdym razem, kiedy wędruje w inną stronę, jednocześnie zwracając uwagę na oddech i wrażenia z ciała.

Afekt’ – praktyka metty (medytacji miłującej dobroci)  a także w tym badaniu: wykonywanie z partnerami zadań, których celem było zwiększenie empatii.

Perspektywa’ - obserwowanie swoich myśli bez ich oceny i wzmacnianie rozumienia punktu widzenia innych.

Sprawdzili czy i w jaki sposób powyższe praktyki wpływają na regiony w mózgu odpowiadające za:

-uwagę i interocepcję* oparte na uważności;

-umiejętności społeczno-emocjonalne (empatia, radzenie sobie z trudnymi emocjami, motywacja prospołeczna);

-umiejętności społeczno-poznawcze (perspektywa poznawcza – przyjmowanie perspektywy swojej i innych oraz metapoznanie).

*Interocepcja – Zmysły, które kontrolują nasze organy wewnętrzne. Nasze ciało jest wypełnione receptorami, które wywołują podświadome i niezależne od nas reakcje organizmu na bodźce – na przykład kaszel, lub reakcja, która informuje nas, że jesteśmy spragnieni lub głodni.

Jak przebiegało badanie?

Badanie trwało 9 miesięcy. Uczestnicy w wieku od 20 do 55 lat praktykowali trzy rodzaje medytacji, przez 3 miesiące każdą.

Jak wyglądały analizy?

Objętość kory badanych obszarów mózgu analizowano za pomocą obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Porównywano między sobą wyniki poszczególnych modułów, żeby sprawdzić, czy występują różnice.

Naukowcy spodziewali się, że poszczególne rodzaje medytacji będą związane ze zmianami w strukturze korespondujących z nimi regionów mózgu.

W dużej mierze to właśnie się okazało. Trening uwagi skupionej na chwili obecnej doprowadził głównie do zwiększenia grubości korowej w rejonach przedczołowych, trening społeczno-afektywny wywołał plastyczność w regionach czołowo-bocznych, a trening społeczno-poznawczy obejmował zmianę w czołowej i bocznej korze skroniowej.

Wnioski

Wyniki są o tyle ekscytujące, że pokazują jeszcze bardziej zniuansowany obraz tego, jak medytacja zmienia mózg i to w dość krótkim czasie.

„Nasze wyniki sugerują potencjalne biologiczne podstawy tego, jak można kształcić i pielęgnować mindfulness i inne aspekty inteligencji społecznej” – komentują autorzy badania.

Dodają, że taka wrażliwość jest niezwykle ważna w świecie, który staje się coraz bardziej globalny – coraz więcej połączeń i złożoności w naszych społeczeństwach powoduje, że umiejętności miękkie, takie jak rozumienie doświadczeń innych osób dzięki empatii czy przyjmowaniu innej perspektywy są coraz bardziej istotne dla efektywnego funkcjonowania i współpracy.

Baza badań

Warto czytać... FAQ – najczęściej zadawane pytania Zostań pionierem nauczania mindfulness dla młodzieży!