Nauczyciele

Niezależnie od tego, jaką organizację dostarczającą kursów uważności wybierzesz, zachęcamy do zwrócenia uwagi, aby nauczyciel miał odpowiednie przygotowanie - świadczy o nim certyfikat od instytucji upoważnionej do szkolenia nauczycieli Mindfulness. Program szkolenia nauczycieli Mindfulness to długi proces - ugruntowana praktykę uważności jest warunkiem przystąpienia do kursu, a sam kurs to kolejny rok do dwóch lat szkoleń. Ważne jest również to, aby osoba prowadząca po prostu Ci odpowiadała. Tutaj możesz dowiedzieć się nieco więcej o Nauczycielach Akademii:

Michael Sanderson

Michael Sanderson, urodzony w 1959 w Londynie, mieszkający od 1990 w Polsce, należy do najbardziej doświadczonych nauczycieli Mindfulness w kraju. Od 2011 przeprowadził około 60 ośmiotygodniowych kursów – MBSR, MBCT, Finding Peace In a Frantic World (Trening Uważności) – oraz ponad 150 wykładów i spotkań praktyki MIndfulness. Pracował z różnorodnymi grupami, w tym z nauczycielami w szkołach, młodzieżą, menadżerami, ofiarami mobbingu, pracownikami podziemnymi kopalni miedzi.


Praktykę medytacji Mindfulness rozpoczął w 2003r. Uczestniczył w odosobnieniach Mindfulness w Europie i Azji. Posiada dyplom nauczycielski MBSR/MBCT od Institute for Mindfulness-Based Approaches w Niemczech, jest w trakcie drugiej certyfikacji nauczyciela MBCT przez Centrum Mindfulness w Oksfordzie, w Wielkiej Brytanii. Odbył szkolenia nauczycielskie Trening Uważności (Oxford Mindfulness Centre) oraz Dot-B jak i Paws B (Mindfulness in Schools Project), a także na superwizora nauczycieli Mindfulness (CMRP Bangor).


Prywatnie Michael jest ojcem dwóch dorosłych córek, mężem Kasi, z którą odkrywa kultury, smaki, klimaty – w świecie odległym jak i w domu:)


Natalia Lipecka

Studiowałam arteterapię na Warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując jako terapeuta wspomagający w przedszkolu integracyjnym a także w pracowni ceramicznej "Mostówka". Na studiach odbyłam również praktyki zawodowe w dziale edukacji Warszawskiego Muzeum Narodowego. 


Od 4 lat jestem czynnie związana z Akademią Mindfulness gdzie rozwijałam i nadal rozwijam własną praktykę Uważności, ale także prowadzę zajęcia grupowe dla dzieci w Sopatowcu na corocznych "Wakacjach z Uważnością". Odbyłam 8 tygodniowy kurs Mindfulness dla nauczycieli (zgodny z programem .b Fundamenty), kurs MBCT a także uzyskałam licencję na prowadzenie autorskiego kursu Mindfulness dla Młodzieży (OPU).


Jestem też na co dzień związana z mokotowską poradnią psychologiczną Dom Rozwoju, gdzie prowadzę zajęcia sensoryczno-artystyczne dla niemowląt a także otwarte treningi Uważności dla dzieci w różnym wieku. Prowadzę tam również cotygodniowe zajęcia relaksacyjne dla dorosłych.


Jestem także certyfikowanym instruktorem masażu Shantala oraz masażystą Dotyku Motyla.  Odbyłam wiele szkoleń certyfikujących z zakresu niedyrektywnych metod pracy z dziećmi m.in II stopnie Original Play czy podstawy terapii tańcem i ruchem. Bliskie jest mi zrównoważone, holistyczne podejście do człowieka, ale także w równowadze odnajduję swoją filozofię życia. Praktykowałam NVC, bliskie są mi zagadnienia związane z uważnym rodzicielstwem czy rodzicielstwem bliskości. 


Maja Pelc

Wychowanka Akademii Mindfulness, z którą jako uczestnik ukończyła pięć lat temu swój własny kurs MBSR. Od 2018 r. certyfikowany nauczyciel MBSR, absolwentka kursu prowadzonego w Hiszpanii przez Bodhina Philipa Woodwarda w Mindful Academy Solterreno (obejmującego 200h zajęć dydaktycznych z superwizją wg. kryteriów MBI-TAC). Ukończyła także kurs "Teaching Mindfulness in Non-Clinical Settings" prowadzonym przez Chrisa Cullena w Oxford Mindfulness Centre.


Od 2019 roku prowadzi krakowskie edycje Treningu Uważności oraz kursów MBSR. Prowadzi także regularne spotkania dla absolwentów kursów Akademii Mindfulness, aby wspólnie podtrzymywać praktykę zainicjowaną na kursach. Razem z Michaelem Sandersonem współprowadzi coroczne Wakacje z Uważnością w Sopatowcu.


Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz studiów podyplomowych na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i Wyższej Szkole Europejskiej.


Maja o sobie: "Uwielbiam sztukę współczesną, której kontemplowanie i tworzenie cudownie pobudza obszary przyjemności w moim mózgu. Zachwycam się także wiedzą z dziedziny neurobiologii i psychologii obejmującej ludzki umysł, którą częściowo chciałabym się dzielić w czasie prowadzonych kursów. Mindfulness jest dla mnie przede wszystkim sposobem na głębsze poznawanie i obserwację. Cenię w uważności to, jak daje mi przestrzeń potrzebną do podejmowania świadomych wyborów."


Etyka Zespół akademii Rada naukowa Partnerzy i współpracownicy