Trening Uważności
Kurs Mindfulness na miarę obecnych czasów

Trening Uważności jest dla każdego, kto jest ciekawy czym jest Mindfulness i jak korzystać z niego w życiu codziennym. W trakcie prawie dwóch miesięcy zbadamy tydzień po tygodniu kluczowe różnice pomiędzy "napędzanym działaniem"  a niewymuszanym "trybem bycia". Dając odprężyć się umysłowi jak i ciału, znajdziemy się w bliższym kontakcie ze swoją intuicją. W miarę regularnego praktykowania Mindfulness będziemy działać bardziej autentycznie i adekwatnie do danej sytuacji - nawet trudnej, czy kryzysowej.

"Wydaje mi się, że już teraz jestem bardziej odporna na sytuacje stresowe. One cały czas są i mają na mnie wpływ, ale odczuwam większy dystans do nich: świadomość oddechu, zmiana nawyków, jak dla mnie - super doświadczenie. Staram się w różnych sytuacjach zachowywać w inny niż zwykle sposób i mam wrażenie, że otwiera mnie to na nowe sytuacje, doznania i jakby dodaje mi odwagi. Nie boję się nowego, a wręcz mam ochotę doświadczać, eksplorować". 

~Absolwentka kursu Trening Uważności, kwiecień 2018 r.

Trening Uważności stworzył (pod tutułem "Finding Peace in a Frantic World") profesor psychologii uniwersytetu oksfordzkiego Mark Williams. Skorzystał ze wzoru klasycznego "ośmiotygodniowego" programu Mindfulness (MBSR Jona Kabat-Zinna). Jednocześnie umożliwił znaczne względem MBSR skracanie długości spotkań kursowych do 90 minut, jak i codziennej praktyki domowej (do 15-30 minut). Mark Williams wraz z Danny Penman napisali bestseller "Mindfulness. Trening Uważności", który uzupełnia naukę przekazywaną na kursie .  

Program - krok po kroku
Temat
Opis
Wprowadzenie - Czym jest Mindfulness?

 • Zapoznajemy się z istotą Mindfulness – uważności.
 • Eksplorujemy wpływ uważności na swoje życie.
1. Redukowanie „automatycznego pilota”

 • Doświadczamy pierwszych eksperymentów ze świadomym odczuwaniem.
 •  Rozszerzamy uważność na swoje schematy myślenia i działania.
2. Kontaktowanie się z ciałem

 • Ćwiczymy utrzymywanie uwagi przy ciele jako sposób zachowywania kontaktu z chwilą obecną.
 • Rozwijamy praktykowanie uważności przy czynnościach z życia codziennego.
3. Wprowadzanie uważności w życie codzienne
 • Ćwiczymy uważną świadomość ruchu ciała.
 • Przestrzeń na oddech jako sposób wychodzenia z trybu automatycznego pilota.
4. Rozpoznawanie nawyków umysłu

 • Uświadamiamy sobie swoje schematy interpretowania rzeczywistości i ich następstwa.
5. Zwracanie się
ku trudnościom
 • Eksperymentujemy z odpowiadaniem na trudne emocje stopniowym kierowaniem uwagi do ich objawów cielesnych.
6. Praktykowanie życzliwości
 • Kultywujemy przyjazną wobec siebie postawę jako wzmacnianie tendencji do przebywania w teraźniejszości.
7. Wdrażanie w życie tego, co nas odżywia.
 • Korzystamy z uważności swojego bieżącego stanu jako pobudki do codziennego dbania o siebie.
8. Zakończenie – czy początek?
„Prawdziwym ostatnim tygodniem jest reszta naszego życia” – Jon Kabat-Zinn
 • Podsumowujemy doświadczenia i naukę z kursu.
 • Wyciągamy i utrwalamy wnioski, które będą służyć dalszemu czerpaniu korzyści z podejścia uważności.


Szczegóły organizacyjne

Treningi Uważności od 2016 roku prowadzi Michael Sanderson, jeden z najbardziej doświadczonych nauczycieli uważności w Polsce. Program - wprowadzenie plus 12 godzin spotkań dydaktyczno-praktyktycznych,  proponujemy w formie dwóch zjazdów (spotkań stacjonarnych) i czterech spotkań online (na zoomie). 

Terminy spotkań:

30.08, g. 11:00-16:00 - zjazd rozpoczynający

15.09, 22.09, 29.09 oraz 06.10, 18:30-20:00 - zajęcia online

18.10,  g.11:00-14:30 - zjazd kończący

Liczba uczestników: maksimum 16. Jeśli masz dalsze pytania, skontaktuj się z nami. Zalecamy również zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa.


Koszt

Cena kursu to 750  -  (obejmuje również książką Mindfulness. Trening Uważności).

Miejsce można zarezerwować wybierając poniższe pole „Zapisz się”. Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza, a następnie o wpłacenie zaliczki w wysokości 250 zł.

Uwaga: Przed wpłatą prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Wpłat.


Trening Uważności
8-tygodniowy kurs Williamsa - 2 zjazdy stacjonarne + 4 spotkania online - Warszawa
30 sie. 2020
15 wrz. 2020
22 wrz. 2020
29 wrz. 2020
06 paź. 2020
18 paź. 2020

Zajęcia stacjonarne 

Warszawa


g. 11:00 - 16:00

Zajęcia online

g. 18:30 - 20:00

Zajęcia stacjonarne

Warszawa

g. 11:00 - 14:30

FAQ – najczęściej zadawane pytania Opinie uczestników kursów Kontakt