Szkolenia nauczycielskie programu "Akademia Mindfulness dla Młodzieży"

Zapraszamy osoby z doświadczeniem w edukacji młodzieży do rozwijania się jako nauczyciel programu Akademia Mindfulness dla Młodzieży (AMdM).

Program składa się z dwóch części: 

1. Odkrywanie Praktyki Uważności

2. Rozwijanie Mindfulness

AMdM cz.1 - Odkrywanie Praktyki Uważności ma za zadanie:

- przekazać uczniom zestaw ćwiczeń Mindfulness;
- wesprzeć ich w regularnym praktykowaniu Mindfulness w szkole, jak i we własnym zakresie;
- umożliwić tym uczniom, którym praktykę już udało się utrwalić, szerokie zastosowanie Mindfulness w swoim życiu.

Jeśli:

...zapraszamy do grona osób dzielących swoją praktyką Mindfulness z młodzieżą, w ramach profilaktyki trudności psychicznych. 

Jako absolwent części pierwszej szkolenia nauczycielskiego, już po poprowadzeniu kilku kursów OPU zakwalifikujesz się do szkolenia nauczycielskiego drugiej części - Rozwijanie Mindfulness. Szkolenie tej części zamierzamy uruchomić w pierwszej połowie roku 2021.

Najbliższa edycja Szkolenia Nauczycielskiego cz. I rozpocznie się w marcu 2021 w Warszawie oraz równolegle w Krakowie.
Kolejna odbędzie się w formie 4-dniowego zjazdu w terminie 4-7 sierpnia 2021 (szczegóły wkrótce).

Program treningu:

Otrzymujesz:
Przedstawienie podstaw pedagogiki programu,
Szczegółowe prowadzenie zajęć programu „Odkrywanie Praktyki Uważności”,
Doświadczenie przeprowadzania w podgrupach głównych ćwiczeń programu,
Przegląd całego programu AMdM, z jego ciągiem dalszym „Rozwijanie Mindfulness",
Sesje prowadzonej praktyki Mindfulness dla uczestników,
Konspekt kursu - sześć 45-minutowych lekcji w formie prezentacji PowerPoint wraz z nagraniami audio ćwiczeń i materiałami drukowanymi dla uczniów,
Zaświadczenie o uczestnictwie, upoważniające do prowadzenia programu ,
Możliwość brania udziału w sesji superwizji przy prowadzeniu własnego kursu "Odkrywanie Praktyki Uważności".