Akademia Mindfulness - Nauczyciele

Ośmiotygodniowy program dla chcących rozwinąć swoją praktykę Mindfulness, jak również wykorzystać ją w relacjach z podopiecznymi. 

Jeśli w przyszłości chciałbyś uczyć młodzież Mindfulness, odbycie Treningu oraz utrzymanie codziennej, formalnej praktyki przez okres przynajmniej sześciu miesięcy, umożliwi Ci udział w szkoleniu nauczycielskim Akademia Mindfulness - Młodzież, który jest zaplanowany na rok szkolny 2019/20. Ponadto nasz kurs jest równorzędny ze szkoleniem „Dot-B Fundamenty” Fundacji "Mindfulness in Schools Project" i ukończenie go pozwala uczestniczyć w organizowanych w Wielkiej Brytanii szkoleniach nauczycielskich, dających uprawnienia do prowadzenia kursów Mindfulness dla dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie.

„W Mindfulness chodzi o naukę zauważania swoich myśli, emocji, ciała, wrażeń fizycznych i otaczającego nas świata – bycie świadomym tego, czego doświadczamy w obecnej chwili, w pełni to przyjmując.”
(Christopher Germer – wykładowca psychiatrii w Harvard Medical School, autor książek i nauczyciel Mindfulness.) 

Jesteś pedagogiem, nauczycielem, wychowawcą

A może rodzicem wymagającego dziecka i czasem tęsknisz za spokojem ?

Zapraszamy Cię serdecznie na kolejną edycję kursu Akademia Mindfulness – Nauczyciele. 

Praca z dziećmi i młodzieżą to nie lada wyzwanie. Podejmując się jej codziennie musimy mierzyć się z ogromem obowiązków, wielką odpowiedzialnością i jeszcze większymi oczekiwaniami. Nauczyciel, pedagog to osoba tak ważna, bo odgrywa bardzo istotną rolę w procesie kształcenia nie tylko jednostek, ale też całego społeczeństwa. 

Praca w ciągłym stresie czy pod presją może sprawić, że poczucie misji i pasja stopniowo zostaną wypalone. Z pomocą przychodzi praktyka uważności, która skutecznie może pomóc przywrócić i w szerszej perspektywie zachować równowagę, radość i harmonię. 

Kurs Mindfulness - czas na odzyskiwanie upragnionego spokoju, wyciszenie umysłu, uporządkowanie myśli, które ciągle gdzieś pędzą. Zwrócenie uwagi na "tu i teraz", bo tylko ta chwila jest prawdziwa. Kurs ten pozwolił mi na "uporządkowanie" swojego umysłu, dostrzeganie siły oddechu, który może się stać balastem, kotwicą w trudnych sytuacjach, z którymi się spotykam na co dzień. Dziękuję :)

Ania F., Absolwentka kursu Akademia Mindfulness - Nauczyciele, Wrocław

Więcej opinii znajdziesz w zakładce "Opinie uczestników".

Ponadto wiemy też że bycie rodzicem to praca na pełen etat. To również oczekiwania: społeczne, ale też nasze wewnętrzne. To często również zmęczenie, wielkie ambicje, czasem uzasadniona nerwowość. 

Na kursie Akademia Mindfulness - Nauczyciele uczymy się jak przyjmować rolę świadka swoich nawykowych, automatycznych, poznawczych reakcji i zachowań. A także jak odnosić się do siebie, własnych myśli i emocji w mniej oceniający, a bardziej życzliwy sposób.

Praktykujemy uważność poprzez proste, ale zarazem głęboko działające ćwiczenia, które to możemy stopniowo wprowadzać w swoje codzienne życie. Z ich pomocą rozwijamy umiejętność przerywania cyklów niepokoju, stresu, zmęczenia, czy poczucia nieszczęścia.

Zaczynamy trenując swoją uwagę, rozwijając poprzez to pełniejszą świadomość tego, czego doświadczamy w bieżącej chwili. Ćwiczenia formalne, takie jak Ciało i oddech, Skanowanie ciała, Uważny ruch są uzupełniane przez nieformalną, codzienną praktykę uważności podczas różnych czynności jak chodzenie czy jedzenie. Uczymy się, jak być ze swoim życiem takim, jakie jest, zamiast odpychać niechciane myśli, emocje i inne elementy doświadczeń.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI ROZWIJAMY NA KURSIE?

Pierwszorzędne znaczenie ma regularna praktyka w domu, pomiędzy zajęciami. Pomagają w tym nagrania audio i materiały drukowane, a także czytanie odpowiadających danemu etapowi kursu rozdziałów książki „Mindfulness. Trening Uważności”. W trakcie każdych zajęć będziesz miał sposobność dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z praktyką, również tą domową. Będziemy też mówić o przeszkodach w praktykowaniu, których pojawienie się jest nieuniknione i o tym, jak umiejętnie sobie z nimi radzić.

Program treningu:

1. Wprowadzenie - Czym jest Mindfulness?

Zapoznajemy się z istotą Mindfulness – uważności.
Eksplorujemy wpływ uważności na swoje życie.

2. Redukowanie „automatycznego pilota”

Doświadczamy pierwszych eksperymentów ze świadomym odczuwaniem.
Rozszerzamy uważność na swoje schematy myślenia i działania.

3. Kontaktowanie się z ciałem

Ćwiczymy utrzymywanie uwagi przy ciele jako sposób zachowywania kontaktu z chwilą obecną.
Rozwijamy praktykowanie uważności przy czynnościach z życia codziennego.

4. Rozpoznawanie nawyków umysłu

Uświadamiamy sobie swoje schematy interpretowania rzeczywistości i ich następstwa.

5. Zwracanie się
ku trudnościom

Eksperymentujemy z odpowiadaniem na trudne emocje stopniowym kierowaniem uwagi do ich objawów cielesnych.

6. Praktykowanie życzliwości

Kultywujemy przyjazną wobec siebie postawę jako wzmacnianie tendencji do przebywania w teraźniejszości.

7. Wdrażanie w życie tego, co nas odżywia.

Korzystamy z uważności swojego bieżącego stanu jako pobudki do codziennego dbania o siebie.

8. Zakończenie – czy początek?
„Prawdziwym ostatnim tygodniem jest reszta naszego życia” – Jon Kabat-Zinn

Podsumowujemy doświadczenia i naukę z kursu.
Wyciągamy i utrwalamy wnioski, które będą służyć dalszemu czerpaniu korzyści z podejścia uważności.