PODSUMOWANIE
W zależności od rodzaju medytacji różne regiony mózgu ulegają zmianom
© Akademia Mindfulness 2017